BWO kering - Harnaschwetering

Ga naar de inhoud

BWO kering

Werken


2010  B.W.O. - kering

(Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogtijd).

Deze kering kan worden ingezet ingeval van calamiteiten om zo de bozem te kunnen compartimenteren.

In het gebied van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn nog tientallen keringen aangepast.

BWO kering

Brug Rijksstraatweg - Harnaschwetering met vernieuwde opslag BWO-kering.

BWO kering

Vernieuwde opslag BWO-kering met gekoppelde balken.

BWO kering

Oude opslag.

Terug naar de inhoud