Bijstaan Den Haag - Harnaschwetering-ontwikkeling

Ga naar de inhoud

Bijstaan Den Haag

Financieel

Kleine Midden-Delfland moet gemeente Den Haag financieel bijstaan

Op voorspraak van gemeente Den Haag komt op 17 december 2013 een voorstel in de gemeenteraad van Midden-Delfland in stemming om  Midden-Delfland voor 15 % mee te laten delen in de risico's van het Bedrijvenschap Harnaschpolder. Met een traditioneel stemgedrag van de coalitiepartijen VVD, CDA en PvdA bij een voorstel van het college is de verwachting dat dit de instemming krijgt van de raad. Het college laat weinig aan het toeval over om haar relatie met de partner Den Haag te benadelen.

Het Bedrijvenschap wordt thans nog gevormd  door M
idden-Delfland, Delft en Den Haag omdat er nog geen instemming is van de raad van Midden-Delfland over het uittreden van Delft.

Thans is het investeringsplatform (leningen) gehaald van ruim 92 miljoen, bij een einde van het schap op 31 december 2013 is de verdeling een iedere gemeente 1/3 van het basis aandeel (5,3 mln.) de overige risico'
s en (winsten) daarboven Delft 35% en Den Haag 65%. Thans zijn er alleen verliezen op de exploitatie.

Delft ziet het al langere tijd niet zitten dat de gronden geld gaan opbrengen, zag bij haar analyse de verliezen oplopen en heeft verzocht eruit te mogen. Den Haag wil bij de wens van Delft niet alleen voor de kosten op te draaien, heeft voor zijn plannen het gemeentelijk apparaat van Midden-Delfland nodig en heeft daarom als voorwaarde gesteld dat Midden-Delfland voor een groter deel gaat mee participeren in een vernieuwde verlengde regeling.

Bij een last van 92 miljoen op 34 Hectare ligt er na 17 december direct een risico van 13,8 mln. bij Midden-Delfland. Maar omdat er bij de beslissing ook een nieuw businessplan ligt waarin nog grote investeringen zijn opgenomen om het bedrijventerrein uit te breiden met de verwerving van nog eens 16 Hectare met woningen met bedrijven, om het voor de milieu categorie 4 bedrijven aantrekkelijk te maken, kunnen de investeringen (leningen) oplopen tot 135 mln. Risico voor Midden- Delfland (15 %) is dan ruim 20 miljoen euro.(Hoe hoger de milieu categorie, hoe meer lawaai, stank en overlast en bedrijf legaal naar de omgeving mag maken)

Het Bedrijvenschap heeft bij de nieuwe plannen al aangegeven dat het eindresultaat van de nieuwe samenwerking zeker 15,2
miljoen negatief zou zijn, dit houdt voor Midden-Delfland t.z.t. in een betaling van ongeveer 2,2 Mln gelijk aan het risico wat ze nu al lopen en daarvoor al hadden gereserveerd. Niet bekend is wat de nieuwe projectorganisatie en aanvullende werken gaan kosten.

Wat bij het plan niet uitdrukkelijk wordt vermeld is dat het vernieuwde schap in korte tijd 50 h
ectare aan grond moet verkopen tegen een, voor de markt, te hoge prijs. Veel ondernemers en bewoners geloven niet dat het geheel gaat lukken, waardoor de gemeenten en inwoners moeten opdraaien voor de gevolgen.

Voor Midden-Delfland liggen deze risico'
s naar schatting rond de 13 miljoen euro bij een verkoop van 50% tegen een marktprijs. (De afgelopen 10 jaar is 35% verkocht waarvan het grootste deel nog aan 1 klant) De lasten bedragen dan geschat 722 euro per inwoner van de gemeente Midden-Delfland.  

Midden-Delfland is reeds gestart om haar burgers te vragen mee te denken over de invulling van komende bezuinigingen.

Bij een nee van de raad tegen het uittreden van Delft en de nieuwe plannen loopt automatisch de regeling af en is M
idden-Delfland zijn kleine risico reservering kwijt, de gemeenten Den Haag en Delft dragen dan het grootste deel van geleende gelden 65%/35% van 92 mln., maar hebben dan nog de mogelijkheid om de 34 hectare klaarliggend bedrijventerrein met milieu categorie 2-3 en ingesloten 4 voor passende bedrijven alsnog te gelde te maken. 16 Ha blijft (als reserve) zoals het is. Den Hoorn en omgeving mist dan een hoop overlast. Midden-Delfland mag als grondgebied gemeente  heffingen als OZB blijven ontvangen en blijft een zelfstandige, gezonde en vitale gemeente als oase tussen de grote oprukkende steden.


Terug naar de inhoud